Tin tức
Đóng

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đánh giá, sử dụng cán bộ hiện nay

Ngày đăng: 18-04-2017 / Đăng bởi: VP Đảng ủy
Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cán bộ là gốc của mọi công việc”,“công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”, nên trong công tác cán bộ “phải hiểu và đánh giá đúng cán bộ”; “phải trọng nhân tài”. (Xem tiếp)
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh