Tin tức
Đóng

Tuyên ngôn Độc lập - mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, dân chủ

Ngày đăng: 01-09-2017 / Đăng bởi: VP Đảng ủy
Chào mừng 72 năm ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017).
Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do, độc lập và thực sự đã trở thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ quyền tự do độc lập ấy” - trích Tuyên ngôn Độc lập. (Xem tiếp).
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh