Tin tức
Đóng

Lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân, của Đảng là tối thượng *

Ngày đăng: 02-01-2019 / Đăng bởi: VP Đảng ủy
Phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 9 khóa XII, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Mỗi người chúng ta cần luôn ghi nhớ trong tâm khảm của mình rằng, lợi ích của quốc gia, dân tộc, của nhân dân, của Đảng là tối thượng; và danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất đối với mỗi con người, trước hết là đối với mỗi cán bộ, đảng viên.
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh