Tin tức
Đóng
Trước mỗi vấn đề từng người dân cần suy tính kỹ lưỡng
Thời gian gần đây, tình trạng một số người dân tụ tập gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn một số tỉnh miền Trung thực sự là điều rất đáng lo ngại. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, những khó khăn và thiệt hại không nhỏ về kinh tế, về việc làm, ảnh hưởng lớn đến đời sống của một bộ phận người dân ở 4 tỉnh miền Trung do Formosa gây ra là điều hết sức đáng trách, đáng bị phê phán.
VP Đảng ủy - Người duyệt: VP Đảng ủy
Ngày đăng: 09/11/2016 8:00:54 SA
Thời gian gần đây, tình trạng một số người dân tụ tập gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn một số tỉnh miền Trung thực sự là điều rất đáng lo ngại. Phải thẳng thắn thừa nhận rằng, những khó khăn và thiệt hại không nhỏ về kinh tế, về việc làm, ảnh hưởng lớn đến đời sống của một bộ phận người dân ở 4 tỉnh miền Trung do Formosa gây ra là điều hết sức đáng trách, đáng bị phê phán.

Hậu quả mà Formosa gây ra bắt nguồn từ cung cách lãnh đạo, quản lý; thể hiện trình độ hạn chế của một số cán bộ, đảng viên ở địa phương. Tuy nhiên, trước hậu quả nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của nhân dân, Đảng, Nhà nước ta đã có những biện pháp chỉ đạo quyết liệt, quy rõ trách nhiệm đối với từng tập thể, cá nhân; đồng thời có nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ, giúp đỡ những người dân bị thiệt hại do Formosa gây ra nhằm sớm ổn định cuộc sống. Thực tế, bằng nhiều chính sách hỗ trợ, cuộc sống của người dân ở 4 tỉnh miền Trung từng bước trở lại bình thường, thậm chí mở ra nhiều hướng đi mới trong phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng, thế mạnh ở địa phương.