Tin tức
Đóng
Chống "giặc nội xâm" - những hồi trống lệnh kiên quyết và chính xác!
Chống tham nhũng, tiêu cực trong khu vực kinh tế Nhà nước, nhất là trong cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước là lĩnh vực rất “nóng” nhưng hết sức phức tạp, khó khăn.
VP Đảng ủy - Người duyệt: VP Đảng ủy
Ngày đăng: 07/03/2017 9:05:56 SA