Tin tức
Đóng

Cảnh giác trước mưu đồ lợi dụng "tôn giáo" để kích động, gây rối, phá hoại

Ngày đăng: 18-04-2017 / Đăng bởi: VP Đảng ủy
Cùng với vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, “dân tộc”, các thế lực thù địch đang lợi dụng vấn đề “tôn giáo” để tạo sự chống phá đa diện nhằm vào Đảng và chế độ ta. Mục đích của việc lợi dụng vấn đề này là để kích động, gây rối, phá hoại, gây mất ổn định chính trị-xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hãy cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mưu đồ đen tối đó!
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh