Tin tức
Đóng
Tự phê bình và phê bình - Khó khăn nhưng là khâu mấu chốt nhất
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh coi tự phê bình và phê bình là thứ "vũ khí thần diệu" để Đảng thường xuyên trong sạch, vững mạnh.
VP Đảng ủy - Người duyệt: VP Đảng ủy
Ngày đăng: 11/07/2017 3:06:27 CH