Tin tức
Đóng

Đập tan mọi luận điệu xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta

Ngày đăng: 16-01-2018 / Đăng bởi: VP Đảng ủy
Thời gian qua, cùng với những thành tựu quan trọng đạt được về kinh tế - xã hội, đối ngoại, đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng, chống tham nhũng, suy thoái về tư tưởng, chính trị đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, Nhà nước ta đã và đang diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt trên tất cả các lĩnh vực và thu được những kết quả tích cực, nhận được sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ, hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tạo dựng được niềm tin với nhân dân. (Xem tiếp)
Cong ty cong nghe Nguyen Thanh