Tin tức
Đóng
Máy sấy bơm nhiệt tầng sôi kết hợp với bức xạ hồng ngoại có năng suất 8 kg/ 01 mẻ, thời gian sấy là 06 giờ, công suất tiêu thụ 4,2 kW ở chế độ sấy tối ưu khi sấy lá hẹ: nhiệt độ và vận tốc tác nhân sấy tTNS = 45oC, vTNS = 6 m/s, khoảng cách bức xạ hồng ngoại hBX = 40cm, chiều dày nguyên liệu sấy dNLS = 5 cm, độ ẩm tương đối của tác nhân sấy (TNS) φTNS = 20 ÷ 40%. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm sấy lá hẹ khô đạt chất lượng tốt nhất và năng suất sấy cao nhất. (Xem tiếp)