Chi tiết thông báo
Minimize

Góp ý dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
5/27/2020 11:17:52 AM

Đảng bộ trường Đại học Nha Trang, trân trọng gửi đến toàn thể CBVC dự thảo báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 xem file đính kèm. Ý kiến góp ý xin gửi về Văn phòng Đảng ủy theo địa chỉ Email: vpdu@ntu.edu.vn.