Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 14Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 14Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 14Trường Đại học Nha TrangTrường Đại học Nha Trang


"NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO LÀ LƯƠNG TÂM, TRÁCH NHIỆM, HÀNH ĐỘNG VÀ QUYỀN LỢI CỦA 
MỖI

ĐẢNG VIÊN, CÁN BỘ VIÊN CHỨC 
VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG" 

 
Tin tức và sự kiện
Minimize