Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 14Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 14Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 14Trường Đại học Nha TrangTrường Đại học Nha Trang


"NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO LÀ LƯƠNG TÂM, TRÁCH NHIỆM, HÀNH ĐỘNG VÀ QUYỀN LỢI CỦA 
MỖI

ĐẢNG VIÊN, CÁN BỘ VIÊN CHỨC 
VÀ HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG" 

 
Tin tức và sự kiện
Minimize
Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII phải là một tập thể tiêu biểu về trí tuệ, tính chiến đấu, tính kỷ luật (*)
Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII phải là một tập thể tiêu biểu về trí tuệ, tính chiến đấu, tính kỷ luật (*)

Ngày 14-5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu ...