Các bài viết của CBGD Khoa Ngoại ngữ
Minimize

* Khoa Ngoại ngữ

      - Kỷ yếu Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo (02.2016)

      - Kỷ yếu Hội thảo đổi mới phương pháp giảng dạy (26.6.14)
    
      - Kỷ yếu Hội nghị chuyên đề "Đổi mới phương pháp giảng dạy Ngoại ngữ (29.3.14)

      - Kỷ yếu Hội nghị chuyên đề "Đổi mới phương pháp giảng dạy Ngoại ngữ" (lần thứ nhất – 2013)

* TS. Nguyễn Duy Sự

     - Đánh giá kỹ năng viết theo chuẩn quốc tế DELF

* ThS. Đặng Kiều Diệp

     - Một số ý kiến về việc dạy và học tiếng Anh theo chuẩn TOEIC tại trường ĐH NhaTrang thông qua góc nhìn sinh viên

* ThS. Phan Minh Đức

     - Đề xuất một số giải pháp trong quản lý dạy học tiếng Anh theo chuẩn TOEIC tại Trung tâm ngoại ngữ

*  CN. Lê Cao Hoàng Hà

     - Một số giải pháp giúp sinh viên nâng cao kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh theo chuẩnTOEIC

* ThS. Cao Thị Minh Hậu

     - Phương pháp giảng dạy và một vài đề nghị về khâu kiểm tra đánh giá và chuẩn bị đề thi TOEIC

* ThS. Ngô Quỳnh Hoa

     - Sử dụng phương pháp “Mind mapping – Bản đồ tư duy” vào việc dạy từ vựng

* ThS. Nguyễn Thị Thúy Hồng

     - Dạy và học tiếng Anh theo chuẩn TOEIC tại ĐHNT sau một năm triển khai; cơ hội và thách thức

     - Làm thế nào để vượt qua thách thức khi đào tạo tiếng Anh theo chuẩn TOEIC

     - Báo cáo đổi mới phương pháp giảng dạy NH 2012-2013

     - Báo cáo Hội thảo du lịch tại Trung Quốc (tháng 11/2012)

* ThS. Nguyễn Thị Kiệp

     - Cải tiến phương pháp dạy đọc hiểu

* ThS. Nguyễn Trọng Lý

     - Ứng dụng mạng trong việc dạy và học TOEIC tại trường ĐHNT

     - Phương pháp giảng dạy ngữ pháp tiếng Anh theo chuẩn TOEIC hiệu quả

     - Ứng dụng mạng trong việc dạy nghe theo chuẩn TOEIC

* CN. Bùi Thị Ngọc Oanh

     - Một số ý kiến về thực trạng và giải pháp cho việc học và giảng dạy tiếng Anh theo  chuẩn TOEIC sau hơn một năm thực hiện ở trường ĐH Nha Trang  

* CN. Nguyễn Thị Diệu Phương

     - Tổ chức kỳ thi HSK sơ cấp dành cho SV tại trường ĐHNT

     - Phương pháp kiểm tra, đánh giá quá trình

* ThS. Lê Hoàng Duy Thuần

     - Thực trạng và một số góp ý xung quanh việc dạy và học Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC

     - Đổi mới công tác giảng dạy ở BM Thực hành tiếng

     - Sử dụng Portfolio để phát triển năng lực tự rèn luyện và tự đánh giá kỹ năng đọc hiểu

* CN. Bùi Chí Thuận

     - Nâng cao hiệu quả việc dạy TOEIC cho sinh viên bằng cách chú trọng hơn vào kỹ năng nghe

* ThS. Nguyễn Thị Uyên

     - Một số ý kiến về giáo trình và phương pháp kiểm tra đánh giá SV học tiếng Anh theo chuẩn TOEIC

* ThS. Phạm Thị Kim Uyên

     - Một số biện pháp nâng cao hiệu quả việc học nghe tiếng anh để luyện thi TOEIC

* ThS. Nguyễn Hoàng Hồ - ThS. Phạm Thị Kim Uyên

     - Một số ý kiến về giáo trình và phương pháp kiểm tra đánh giá SV theo chuẩn TOEIC

 * Ths. Võ Nguyễn Hồng Lam, ThS. Phạm Thị Hải Trang

     - Tình hình học tiếng Anh của sinh viên các lớp TOEIC

* ThS. Nguyễn Thị Lan Anh  

     - Sử dụng phương pháp sửa bài lẫn nhau nhằm tăng tính tự học ở các lớp tiếng Anh hệ VLVH trong giảng dạy môn Viết

     - Sửa bài chéo - Một hình thức kiểm tra việc tự học ở sinh viên