QUẢN LÝ ĐẠI HỌC
Minimize
 
STT  Tác giả
 Tên bài viết
 1 PGS. Nguyễn Thị Kim Anh, PGS. Lê Văn Hảo Nâng cao năng lực quản lý điều hành trường ĐHNT
 


2PGS.TS. Lê Văn Hảo

- Phát triển văn hóa trường đại học phù hợp với yêu cầu của Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học 2017 của Bộ Giáo dục và đào tạo

- Phương pháp xếp hạng trường đại học của Quacquarelli Symonds và Webometrics các giải pháp nâng hạng

- Chu trình phát triển giá trị và đảm bảo chất lượng

- Góp ý cho quy chế 43 về đào tạo tín chỉ

- Một nguyên nhân hạn chế đổi mới PPGD  ở Việt Nam

- Nhìn lại chủ trương đáp ứng nhu cầu xã hội

- Mô hình phát triển tài chính đại học

- Kinh nghiệm đào tạo tín chỉ ở Malaysia và so sánh với Việt Nam

Xây dựng bộ tiêu chí và khung phát triển văn hóa chất lượng trường đại học

Nâng tầm văn hóa tổ chức: yếu tố then chốt để phát triển bền vững hoạt động đảm bảo chất lượng trường đại học

- Program self-accreditation policies in the Asia Pacific region and possible solutions for Vietnam's higher education

- Một số yếu tố tương thích trong phát triển và thực hiện chương trình đào tạo của giáo dục đại học

 3 PGS. TS. Lê Thế Giới Đổi mới tư duy quản lý
 4 TS. Hoàng Ngọc Vinh Chiến lược và lộ trình cải cách giáo dục đại học ở Thái Lan
 5 TS. Paul Bryant, TS.  Phạm Thị Ly So sánh quản lý đại học ở Hoa Kỳ và ở Việt Nam
 6 Ngesu Lewis, Wambua Kyalo Benzamin, Ndiku Juda and Mwaka Marcella
Universities as learning organizations
 7
G. Sricanthan
A model for quality management in higher education
 8 Marek Kwikiek Globalization and higher education
 9 Ban liên lạc các trường đại học và cao đẳng Việt Nam Kỷ yếu hội thảo VUN 2007
 10 Đảng ủy trường Đại học Nha Trang Kỷ yếu Đại hội Đảng bộ trường Đại học Nha Trang lần thứ XIX
 11 Trường Đại học Nha Trang Kỷ yếu hội nghị đổi mới công tác quản lý 2010
 12 Công đoàn trường Đại học Nha Trang Kỷ yếu Hội nghị sơ kết hai cuộc vận động công đoàn (2010)
 13 Viện nghiên cứu GD, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Kỷ yếu hội thảo: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý GDĐH

Kỷ yếu hội thảo: Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý GDĐH (tiếp theo)

14 Mary Elizabeth Collins, Professor, Boston University U.S Higher Education:  Overview, the Credit System, and Syllabus Design
 15 Tạp chí Thông tin giáo dục quốc tế số 8+9
Về mối quan hệ giữa Nhà trường và Doanh nghiệp