TRAO ĐỔI Ý KIẾN
MinimizeMục TRAO ĐỔI Ý KIẾN là nơi quý Thầy, Cô giáo và CBVC Nhà trường có thể 
nêu lên những vấn đề cần được thảo luận, trao đổi về giảng dạy và đánh giá học tập, về quản lý đào tạo của nhà trường.


Câu hỏi, ý kiến trao đổi cần được viết ngắn gọn, rõ ràng và gửi về Phòng Đảm bảo Chất lượng và Thanh tra
Nội dung câu hỏi và các ý kiến trao đổi sẽ được giới thiệu đầy đủ tại phần Nội dung trao đổi của mục này.

Rất mong nhận được sự tham gia của
 quý Thầy, Cô giáo và CBVC Nhà trường.

 

                                                                     BAN BIÊN TẬP