Chi tiết thông báo
Đóng
QUI ƯỚC VĂN HÓA CÔNG SỞ CỦA CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐHNT
(Được đăng bởi: ĐBCL&TT Ngày đăng:(11-05-2016))

Quyết định số 336/QĐ-ĐHNT ngày 21/4/2016 của Hiệu trưởng v/v Ban hành Qui ước Văn hóa công sở của công chức, viên chức và người lao động Trường ĐHNT (mời xem file đính kèm).
Thông báo khác
MỜI THAM GIA CHÀO GIÁ CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG (27-04-2017)
Kế hoạch thanh tra Năm học 2016-2017 (28-10-2016)
Thông báo Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng Năm học 2016-2017 (13-10-2016)
Thông báo về việc Hoàn thiện học chế tín chỉ - Năm học 2016-2017 (13-10-2016)
Quyết định v/v ban hành "Quy định đánh giá học phần" (06-07-2016)
Qui ước Văn hóa công sở của công chức, viên chức và người lao động Trường ĐHNT (11-05-2016)
Thông báo v/v tiếp tục chấn chỉnh hoạt động in ấn, kinh doanh bài giảng, tài liệu học tập (09-05-2016)
Thông báo về việc ban hành Quy trình tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên không chuyên (06-05-2016)
THÔNG BÁO Về việc Phân công tổ chức thi chung đề một số học phần trong học kỳ 2/2015-2016 (10-03-2016)
THÔNG BÁO Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016 của sinh viên (27-01-2016)
 
123456