Chi tiết thông báo
Đóng
MỜI THAM GIA CHÀO GIÁ CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
(Được đăng bởi: ĐBCL&TT Ngày đăng:(27-04-2017))

Kính gửi: Các Tổ chức Kiểm định Chất lượng Giáo dục.

Trường Đại học Nha Trang trân trọng kính mời các Tổ chức Kiểm định Chất lượng Giáo dục tham gia chào giá cho hoạt động Kiểm định Chất lượng Giáo dục lần II của Trường, được thực hiện trong năm 2017 (mời xem nội dung chi tiết đính kèm).

Trân trọng./.
Thông báo khác
Thông báo về việc tổ chức triển khai đánh giá hoạt động giảng dạy, năm học 2016-2017 (11-07-2017)
Thông báo về việc tổ chức thanh toán giảng dạy năm học 2016-2017 (07-07-2017)
MỜI THAM GIA CHÀO GIÁ CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG (27-04-2017)
Kế hoạch thanh tra Năm học 2016-2017 (28-10-2016)
Thông báo Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng Năm học 2016-2017 (13-10-2016)
Thông báo về việc Hoàn thiện học chế tín chỉ - Năm học 2016-2017 (13-10-2016)
Quyết định v/v ban hành "Quy định đánh giá học phần" (06-07-2016)
Qui ước Văn hóa công sở của công chức, viên chức và người lao động Trường ĐHNT (11-05-2016)
Thông báo v/v tiếp tục chấn chỉnh hoạt động in ấn, kinh doanh bài giảng, tài liệu học tập (09-05-2016)
Thông báo về việc ban hành Quy trình tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên không chuyên (06-05-2016)
 
123456