Chi tiết thông báo
Đóng
MỜI THAM GIA CHÀO GIÁ CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG
(Được đăng bởi: ĐBCL&TT Ngày đăng:(27-04-2017))

Kính gửi: Các Tổ chức Kiểm định Chất lượng Giáo dục.

Trường Đại học Nha Trang trân trọng kính mời các Tổ chức Kiểm định Chất lượng Giáo dục tham gia chào giá cho hoạt động Kiểm định Chất lượng Giáo dục lần II của Trường, được thực hiện trong năm 2017 (mời xem nội dung chi tiết đính kèm).

Trân trọng./.
Thông báo khác
Kế hoạch công tác thanh tra năm học 2017-2018 (15-11-2017)
Quyết định v/v ban hành Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, giai đoạn 2017-2021 (1042/QĐ-ĐHNT ngày 26/10/2017) (26-10-2017)
Thông báo Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng, năm học 2017-2018 (26-10-2017)
Thông báo về việc tổ chức triển khai đánh giá hoạt động giảng dạy, năm học 2016-2017 (11-07-2017)
Thông báo về việc tổ chức thanh toán giảng dạy năm học 2016-2017 (07-07-2017)
MỜI THAM GIA CHÀO GIÁ CHO HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG (27-04-2017)
Kế hoạch thanh tra Năm học 2016-2017 (28-10-2016)
Thông báo Kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng Năm học 2016-2017 (13-10-2016)
Thông báo về việc Hoàn thiện học chế tín chỉ - Năm học 2016-2017 (13-10-2016)
Quyết định v/v ban hành "Quy định đánh giá học phần" (06-07-2016)
 
123456