Chi tiết
Minimize
Nâng tầm văn hóa tổ chức: Yếu tố then chốt để phát triển bền vững hoạt động đảm bảo chất lượng trường đại học ĐBCL&TT 12/29/2014 4:54:41 PM
 TS. Lê Văn Hảo - Tham luận trình bày tại Hội thảo "Đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục: Con đường hội nhập quốc tế" do Đại học Quốc gia Tp.HCM tổ chức ngày 14/11/2014.
Phân tích kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy HK 1/2013-2014 tại Trường Đại học Nha Trang ĐBCL&TT 6/11/2014 7:47:13 AM
 Theo định kỳ, Phòng ĐBCL&TT tiếp tục triển khai hoạt động lấy ý kiến SV vào thời điểm gần trước khi thi kết thúc học phần cho nên tác động của việc đánh giá học tập của GV đối với ý kiến nhận xét của SV, nếu có, chỉ có thể xảy ra đối với hoạt động kiểm tra thường xuyên của GV...
HỎI-ĐÁP Về một số nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo ĐBCL&TT 2/18/2014 8:39:25 AM
 Nguồn từ: http://www.moet.gov.vn/?page=1.10&view=5570
Phân tích kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy năm học 2012-2013 tại Trường Đại học Nha Trang ĐBCL&TT 1/17/2014 3:27:32 PM
 Trên cơ sở dữ liệu thu thận được từ việc khảo sát ý kiến của SV về giảng dạy học phần trong năm học 2012-2013 và phối hợp với dữ liệu của năm học 2006-2007, Phòng ĐBCL&TT đã phân tích để tìm câu trả lời cho hai câu hỏi thường được nhiều GV đặt ra...
Xu hướng đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trên thế giới và ở Việt Nam ĐBCL&TT 12/31/2013 2:53:00 PM
 PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh và TS.Lê Văn Hảo - Trường Đại học Nha Trang
Báo cáo kết quả tham dự hội thảo ĐBCL&TT 12/10/2013 4:05:35 PM
 Hội thảo quốc tế và hội nghị bàn tròn của Mạng lưới ĐBCL ASEAN về “Xây dựng văn hóa chất lượng và khung trình độ quốc gia”.
Xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi của Trường Đại học Nha Trang ĐBCL&TT 12/10/2013 3:20:05 PM
 Giá trị cốt lõi (Core values) của một tổ chức là những phẩm chất/chuẩn mực được đặt ưu tiên hàng đầu khi xây dựng những chủ trương, qui tắc, hoạt động bên trong tổ chức hoặc đối với bên ngoài. Giá trị cốt lõi là kết quả chắt lọc những truyền thống quí giá nhất của một tổ chức và những phẩm chất tốt đẹp mà tổ chức đó muốn duy trì, tôn vinh.