Chi tiết
Minimize
Xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi của Trường Đại học Nha Trang 

ĐBCL&TT 12/10/2013 3:20:05 PM
Giá trị cốt lõi (Core values) của một tổ chức là những phẩm chất/chuẩn mực được đặt ưu tiên hàng đầu khi xây dựng những chủ trương, qui tắc, hoạt động bên trong tổ chức hoặc đối với bên ngoài. Giá trị cốt lõi là kết quả chắt lọc những truyền thống quí giá nhất của một tổ chức và những phẩm chất tốt đẹp mà tổ chức đó muốn duy trì, tôn vinh.Các tin cùng thể loại
+ Phân tích kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy HK 1/2013-2014 tại Trường Đại học Nha Trang
+ Báo cáo kết quả tham dự hội thảo
+ Xu hướng đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trên thế giới và ở Việt Nam
+ HỎI-ĐÁP Về một số nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo
+ Phân tích kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy năm học 2012-2013 tại Trường Đại học Nha Trang
+ Nâng tầm văn hóa tổ chức: Yếu tố then chốt để phát triển bền vững hoạt động đảm bảo chất lượng trường đại học