Chi tiết
Minimize
Báo cáo kết quả tham dự hội thảo 

ĐBCL&TT 12/10/2013 4:05:35 PM
Hội thảo quốc tế và hội nghị bàn tròn của Mạng lưới ĐBCL ASEAN về “Xây dựng văn hóa chất lượng và khung trình độ quốc gia”.

Các tin cùng thể loại
+ Phân tích kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy HK 1/2013-2014 tại Trường Đại học Nha Trang
+ Xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi của Trường Đại học Nha Trang
+ Xu hướng đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trên thế giới và ở Việt Nam
+ HỎI-ĐÁP Về một số nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo
+ Phân tích kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy năm học 2012-2013 tại Trường Đại học Nha Trang
+ Nâng tầm văn hóa tổ chức: Yếu tố then chốt để phát triển bền vững hoạt động đảm bảo chất lượng trường đại học