Chi tiết
Minimize
Xu hướng đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trên thế giới và ở Việt Nam 

ĐBCL&TT 12/31/2013 2:53:00 PM
PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh và TS.Lê Văn Hảo - Trường Đại học Nha Trang

Các tin cùng thể loại
+ Phân tích kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy HK 1/2013-2014 tại Trường Đại học Nha Trang
+ Xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi của Trường Đại học Nha Trang
+ Báo cáo kết quả tham dự hội thảo
+ HỎI-ĐÁP Về một số nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo
+ Phân tích kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy năm học 2012-2013 tại Trường Đại học Nha Trang
+ Nâng tầm văn hóa tổ chức: Yếu tố then chốt để phát triển bền vững hoạt động đảm bảo chất lượng trường đại học