Chi tiết
Minimize
Phân tích kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy năm học 2012-2013 tại Trường Đại học Nha Trang 

ĐBCL&TT 1/17/2014 3:27:32 PM
Trên cơ sở dữ liệu thu thận được từ việc khảo sát ý kiến của SV về giảng dạy học phần trong năm học 2012-2013 và phối hợp với dữ liệu của năm học 2006-2007, Phòng ĐBCL&TT đã phân tích để tìm câu trả lời cho hai câu hỏi thường được nhiều GV đặt ra...

Các tin cùng thể loại
+ Phân tích kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy HK 1/2013-2014 tại Trường Đại học Nha Trang
+ Xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi của Trường Đại học Nha Trang
+ Báo cáo kết quả tham dự hội thảo
+ Xu hướng đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trên thế giới và ở Việt Nam
+ HỎI-ĐÁP Về một số nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo
+ Nâng tầm văn hóa tổ chức: Yếu tố then chốt để phát triển bền vững hoạt động đảm bảo chất lượng trường đại học