Chi tiết
Minimize
Phân tích kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy HK 1/2013-2014 tại Trường Đại học Nha Trang 

ĐBCL&TT 6/11/2014 7:47:13 AM
Theo định kỳ, Phòng ĐBCL&TT tiếp tục triển khai hoạt động lấy ý kiến SV vào thời điểm gần trước khi thi kết thúc học phần cho nên tác động của việc đánh giá học tập của GV đối với ý kiến nhận xét của SV, nếu có, chỉ có thể xảy ra đối với hoạt động kiểm tra thường xuyên của GV...

Các tin cùng thể loại
+ Xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi của Trường Đại học Nha Trang
+ Báo cáo kết quả tham dự hội thảo
+ Xu hướng đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trên thế giới và ở Việt Nam
+ HỎI-ĐÁP Về một số nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo
+ Phân tích kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy năm học 2012-2013 tại Trường Đại học Nha Trang
+ Nâng tầm văn hóa tổ chức: Yếu tố then chốt để phát triển bền vững hoạt động đảm bảo chất lượng trường đại học