Chi tiết
Minimize
Nâng tầm văn hóa tổ chức: Yếu tố then chốt để phát triển bền vững hoạt động đảm bảo chất lượng trường đại học 

ĐBCL&TT 12/29/2014 4:54:41 PM
TS. Lê Văn Hảo - Tham luận trình bày tại Hội thảo "Đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục: Con đường hội nhập quốc tế" do Đại học Quốc gia Tp.HCM tổ chức ngày 14/11/2014.

Các tin cùng thể loại
+ Phân tích kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy HK 1/2013-2014 tại Trường Đại học Nha Trang
+ Xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi của Trường Đại học Nha Trang
+ Báo cáo kết quả tham dự hội thảo
+ Xu hướng đánh giá chất lượng chương trình đào tạo trên thế giới và ở Việt Nam
+ HỎI-ĐÁP Về một số nội dung đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo
+ Phân tích kết quả lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy năm học 2012-2013 tại Trường Đại học Nha Trang