Chi tiết
Minimize
Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục ĐBCL&TT 10/12/2017 3:58:31 PM
THÔNG TƯ Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. ĐBCL&TT 3/16/2016 4:54:39 PM
 Số: 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14 tháng 3 năm 2016. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn thanh tra thi THPT quốc gia 2015. ĐBCL&TT 5/26/2015 11:02:59 AM
 Căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-BGDĐT ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; Thông tư số 02/2015/TT-BGDĐT ngày 26/02/2015 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia (gọi là Quy chế thi THPT quốc gia)...
Điều lệ trường đại học (Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg, ngày 10/12/2014) ĐBCL&TT 12/16/2014 2:35:13 PM
 Các quy định của Điều lệ trường đại học là quy định khung, chung nhất, để trên cơ sở đó, các trường đại học xây dựng và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mình cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng trường.
Hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014 - 2015 (5901/BGDĐT-KHTC, ngày 17/10/2014) ĐBCL&TT 11/3/2014 10:59:59 AM
 Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đại học, học viện, trường đại học và trường cao đẳng thực hiện nghiêm túc Quy chế công khai trong năm học 2014-2015...
Hướng dẫn đánh giá ngoài đối với các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp ĐBCL&TT 10/20/2014 3:10:35 PM
 Căn cứ Thông tư số 62/2012/TT-BGDĐT ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) trường đại học (ĐH), cao đẳng (CĐ) và trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), ...
Quyết định Công nhận danh hiệu Giảng viên tiêu biểu về đổi mới phương pháp giảng dạy - Năm học 2013-2014 ĐBCL&TT 7/23/2014 2:36:53 PM
 Hiệu trưởng Trường Đại học Nha Trang ký ngày 22/7/2014 số 707/QĐ-ĐHNT
Văn bản hợp nhất Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ĐBCL&TT 6/20/2014 3:04:02 PM
 Thông tư số 09/2012/TT-BGDĐT ngày 05/3/2012 của Bộ trưởng BộGD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2012, được sửa đổi, bổ sung bởi:
Quyết định Ban hành Quy định về việc cử viên chức đi đào tạo sau đại học (số 287/QĐ-ĐHNT ngày 27/3/2014) ĐBCL&TT 5/26/2014 11:21:59 AM
 Quy định này được áp dụng từ ngày 01/4/2014...
Quyết định v/v Thành lập Trường Đại học Kiên Giang (số 758/QĐ-TTg ngày 21/05/2014) ĐBCL&TT 5/22/2014 8:46:34 PM
 Trường Đại học Kiên Giang là cơ sở giáo dục đại học công lập, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của UBND tỉnh Kiên Giang; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.

Trang:1 - 2« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 17 tin)