Chi tiết
Minimize
Quyết định v/v ban hành Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, giai đoạn 2017-2021 ĐBCL&TT 10/26/2017 3:38:27 PM
 Quyết định số 1042/QĐ-ĐHNT ngày 26/10/2017 của Hiệu trưởng v/v ban hành Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, giai đoạn 2017-2021.
Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Trường, chủ đề: Phát triển và thực hiện chương trình giáo dục đại cương. ĐBCL&TT 5/18/2017 8:40:34 AM
 Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nói chung, chất lượng chương trình giáo dục đại cương của trường nói riêng, Hiệu trưởng thông báo tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Trường, chủ đề: Phát triển và thực hiện chương trình giáo dục đại cương.
THÔNG BÁO V/v Tổ chức sinh hoạt học thuật cấp Bộ môn (số 602/TB-ĐHNT ngày 12/10/2015) ĐBCL&TT 10/13/2015 10:29:45 AM
 Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ môn trong sinh hoạt chuyên môn, Nhà trường yêu cầu các Bộ môn tiến hành tổ chức sinh hoạt học thuật (SHHT) theo các yêu cầu sau đây:
Kế hoạch thực hiện "Chương trình hành động đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT của Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2014-2020" - Năm học 2015-2016 ĐBCL&TT 8/26/2015 4:07:39 PM
 Căn cứ Quyết định số 817/QĐ-ĐHNT 25/8/2014 của Trường Đại học Nha Trang v/v ban hành Chương trình hành động đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT của Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2014-2010...
THÔNG BÁO Vv Tổ chức hàng năm "Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo" cấp khoa ĐBCL&TT 8/26/2015 4:03:27 PM
Ban hành qui trình tổ chức triển khai và đánh giá hoạt động giảng dạy (760/TB-ĐHNT, ngày 22/12/2014) ĐBCL&TT 12/22/2014 2:18:10 PM
 Tiếp tục chủ trương không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy trong nhà trường...
Tiếp tục chuẩn hóa công tác đánh giá học tập (662/TB-ĐHNT, ngày 29/10/2014) ĐBCL&TT 10/30/2014 10:03:43 AM
 Nhằm mục đích tiếp tục chuẩn hóa công tác đánh giá học tập theo hướng công khai, minh bạch và đánh giá đúng, đầy đủ nỗ lực học tập của người học...
Quyết định v/v Ban hành Chuẩn mực hoạt động giảng dạy (số 984/QĐ-ĐHNT ngày 07/10/2014) ĐBCL&TT 10/9/2014 9:01:28 AM
 Chuẩn mực hoạt động GD nhằm mục đích cụ thể hoá nội hàm của Văn hoá chất lượng trong lĩnh vực giảng dạy, giúp giảng viên không ngừng hoàn thiện công tác giảng dạy của bản thân...
Kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo - Năm học 2014-2015 ĐBCL&TT 8/28/2014 4:59:29 PM
 Dựa trên "Khung đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển công tác đào tạo theo hệ thống tín chỉ" của nhà trường...
Quy định xây dựng Văn hóa chất lượng - Đại học Nha Trang (số 489/QĐ-ĐHNT ngày 05/6/2014) ĐBCL&TT 6/16/2014 10:42:57 AM
 Quy định này nhằm mục đích khẳng định quan điểm của Nhà trường về Chất lượng và Văn hóa chất lượng, làm cơ sở để tự đánh giá và xây dựng kế hoạch phát triển Văn hóa chất lượng và định hướng các ứng xử trong nhà trường, hướng tới hình thành một môi trường sống và làm việc, học tập có văn hóa và chất lượng cao.

Trang:1 - 2« Trước · Tiếp »
Đang hiển thị các tin từ 1 đến 10 (trong tổng số 19 tin)