Chi tiết
Minimize
HOẠT ĐỘNG THU THẬP THÔNG TIN DẠY & HỌC 

DBCL KT 5/10/2013 11:19:37 AM
Chủ trương lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên được Bộ Giáo dục- Đào tạo khởi xướng từ năm học 2009- 2010 trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm tại một số trường đại học từ năm học 2008- 2009.

Chủ trương lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên được Bộ Giáo dục- Đào tạo khởi xướng từ năm học 2009- 2010 trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm tại một số trường đại học từ năm học 2008- 2009.

Mục đích của hoạt động này được Bộ Giáo dục- Đào tạo xác định là:

1. Góp phần thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ sở giáo dục đại học; xây dựng đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp và trình độ chuyên môn cao, phương pháp và phong cách giảng dạy tiên tiến, hiện đại.

2. Tạo thêm kênh thông tin giúp giảng viên điều chỉnh hoạt động giảng dạy; nâng cao tinh thần trách nhiệm của giảng viên trong việc thực hiện mục tiêu đào tạo của cơ sở giáo dục đại học.

3. Tăng cường tinh thần trách nhiệm của người học với quyền lợi, nghĩa vụ học tập, rèn luyện của bản thân; tạo điều kiện để người học được phản ánh tâm tư, nguyện vọng, được thể hiện chính kiến về hoạt động giảng dạy của giảng viên.

Trong học kỳ 2 năm học 2012-2013, Phòng ĐBCL&KT đang tiến hành phát PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DẠY & HỌC đến sinh viên với 15 tiêu chí sau:

1.           GV truyền đạt rõ ràng, dễ hiểu

2.           GV thể hiện kiến thức sâu, rộng về học phần

3.           GV sử dụng hiệu quả các công cụ hỗ trợ dạy học

4.           GV có giới thiệu các trang web, tài liệu tham khảo cập nhật

5.           GV tuân thủ kế hoạch giảng dạy theo thời khóa biểu

6.           GV có hỗ trợ SV ngoài giờ lên lớp (thông qua gặp gỡ hoặc email)

7.           GV có tác phong và cách ứng xử chuẩn mực

8.           GV nhiệt tình và có trách nhiệm trong giảng dạy

9.           Bài giảng của GV có nhiều nội dung gắn với thực tế

10.         SV có thể xem bài giảng của GV trên trang web của Thư viện

11.         SV nhận được nhiều kiến thức, kỹ năng cần thiết từ học phần

12.         SV được tạo nhiều cơ hội để chia sẻ ý kiến, quan điểm, hiểu biết

13.         SV được GV giải thích đầy đủ và rõ ràng các thắc mắc

14.         SV được đánh giá trong quá trình học công bằng và hợp lý

15.         SV cảm thấy hứng thú trong giờ học

 Kết quả xử lý số liệu sẽ được thông báo đên từng CBGD vào đầu học kỳ 1 năm học 2013-2014


Các tin cùng thể loại
+
+ Nâng Cao Sáng Tạo Trong Giáo Dục Đại Học
+ DẠY HỌC HIỆU QUẢ
+ 9 NGUYÊN TẮC VÀNG TRONG GIẢNG DẠY ĐẠI HỌC
+ Kết luận của Hiệu trưởng tại Hội nghị trưởng Bộ môn Lần thứ 1 - NH 2013-2014
+ Phát biểu của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết TW8 và tổng kết năm học 2012-2013 khối Giáo dục đại học.
+ Hướng dẫn xác định tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH, CĐ năm 2014
+ Quyết định v/v ban hành Quy định quản lý và cấp phát văn bằng, chứng chỉ
+ Thông tư Ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ (15/05/2014)
+ Quy định xây dựng Văn hóa chất lượng - Đại học Nha Trang (số 489/QĐ-ĐHNT ngày 05/6/2014)
+ Kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo - Năm học 2014-2015
+ Quyết định v/v Ban hành Chuẩn mực hoạt động giảng dạy (số 984/QĐ-ĐHNT ngày 07/10/2014)
+ Tiếp tục chuẩn hóa công tác đánh giá học tập (662/TB-ĐHNT, ngày 29/10/2014)
+ Ban hành qui trình tổ chức triển khai và đánh giá hoạt động giảng dạy (760/TB-ĐHNT, ngày 22/12/2014)
+ THÔNG BÁO Vv Tổ chức hàng năm "Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo" cấp khoa
+ Kế hoạch thực hiện "Chương trình hành động đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT của Trường Đại học Nha Trang giai đoạn 2014-2020" - Năm học 2015-2016
+ THÔNG BÁO V/v Tổ chức sinh hoạt học thuật cấp Bộ môn (số 602/TB-ĐHNT ngày 12/10/2015)
+ Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Trường, chủ đề: Phát triển và thực hiện chương trình giáo dục đại cương.
+ Quyết định v/v ban hành Kế hoạch tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo, giai đoạn 2017-2021