Kỷ yếu hội thảo
Đóng
KỶ YẾU HỘI THẢO

* Năm học 2013-2014

STT

Tên bài viết

Tác giả

Khoa/Viện

1 Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần "Cơ học lý thuyết" KS. Dương Đình Hảo
Khoa Xây dựng

2

Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần "Cơ học đất"
KS. Lê Thái Sơn
Khoa Xây dựng

3

Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần "Họa hình - vẽ kỹ thuật"
TS. Nguyễn Thắng Xiêm
Khoa Xây dựng

4

Đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần "Kết cấu bê tông cốt thép 1"
ThS. Phạm Bá Linh
Khoa Xây dựng

5

Đổi mới phương pháp đánh giá trong "Đồ án môn học Kết cấu thép"
KS. Phạm Xuân Tùng
Khoa Xây dựng

6

Vận dụng WEBQUEST trên trang giấy A4 cho phương pháp giảng dạy theo dự án (PBL)
ThS. Trần Quang Huy
Khoa Xây dựng

7

Vận dụng phương pháp tích hợp trong đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập của sinh viên
Dương Thị Thanh Huyền
Khoa KHCT

8

Báo cáo thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá học phần "Kỹ năng giao tiếp và Nhập môn hành chính nhà nước"
Trần Thị Việt Hoài
Khoa KHCT

9

Báo cáo kết quả việc đổi mới phương pháp giảng dạy - kiểm tra, đánh giá ở học phần "Pháp luật đại cương"
ThS. Nguyễn Thị Lan
Khoa KHCT

10

Phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá áp dụng cho học phần "Kỹ năng giao tiếp"
Lê Thị Thanh Ngà
Khoa KHCT

11

Báo cáo đổi mới phương pháp giảng dạy học phần "Tâm lý học đại cương"
Đinh Thị Sen
Khoa KHCT

12

Đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá học phần "Pháp luật đại cương"
Lê Việt Phương
Khoa KHCT
 13 Một số kinh nghiệm về thực tiễn đổi mới phương pháp giảng dạy và phương pháp đánh giá đối với học phần "Đường lối cách mạng của Đảng CSVN"
 Trần Thị Lệ Hằng
 Khoa KHCT
 14 Về đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá đối với các học phần "Lý luận chính trị" theo đào tạo tín chỉ"
 Đỗ Văn Đạo
 Khoa KHCT
 15
(1) Vận dụng Phương pháp giảng dạy dựa trên giải quyết vấn đề nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy học phần Vi sinh Thực phẩm (trang 3-5)

(2) Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá trong giảng dạy thực hành (trang 6-8)

(3) Sử dụng phương pháp bản đồ tư duy để giảng dạy và học tập tích cực học phần "Hóa kỹ thuật môi trường" (trang 9-14)

(4) Kinh nghiệm khai thác tài liệu trên mạng internet phục vụ công tác giảng dạy và học tập theo học chế tín chỉ (trang 15-18)
(1) Ng. Thị Thanh Hải
(2) Phạm Thị Mai
(3) Trần Nguyễn Vân Nhi
(4) Lê Phương Chung
 Viện CNSH&MT
 16 Đổi mới phương pháp đánh giá trong đào tạo tín chỉ: “Vai trò của đơn vị sử dụng lao động”
 Lê Chí Công
 Khoa Kinh tế
 17 Phát huy tính tự giác, tích cực của sinh viên đối với giờ tự học
 Nguyễn Thị Nga
 Khoa Kinh tế
 18 Đổi mới phương pháp đánh giá trong giảng dạy theo học chế tín chỉ
 Vũ Thị Hoa
 Khoa Kinh tế
 19
Đổi mới phương pháp đánh giá trong giảng dạy theo học chế tín chỉ
Nguyễn Thị Hải Anh  Khoa Kinh tế
20
Một vài suy nghĩ về việc gắn chương trình đào tạo với nhu cầu của thị trường lao động theo chuẩn AUN
 Lê Ngọc Hương
 Khoa Kinh tế
 21 Áp dụng phương pháp giảng dạy và đánh giá mới cho học phần tâm lý du khách và phương pháp hướng dẫn khách du lịch
 ThS. Ninh Thị Kim Anh
 Khoa Kinh tế
 22 (1) Cơ sở vật chất - Vấn đề quan trọng trong đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá (trang 3-10)

(2) Trao đổi về dạy - học một số học phần chuyên ngành theo học chế tín chỉ tại Bộ môn Kỹ thuật ô tô (trang 11-16)

(3) Nâng cao chất lượng giảng dạy - Cần quan tâm nhiều hơn đến người học (trang 17-19)

(4) Tổng hợp đổi mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá - Bộ môn Động lực (trang 20-26)

(5) Vai trò của người dạy (trang 27-29)

(6) Phương pháp giảng dạy và đánh giá tại Khoa Máy - Đại học Kỹ thuật Liberec - Cộng hào Sec theo cách nhìn nhận của nhóm sinh viên Việt Nam đang theo học (trang 30-35)
(1) Trần Ngọc Anh

(2) TS. Lê Bá Khang


(3) ThS. Nguyễn Đình Long


(4) Bộ môn Động lực

(5) TS. Phạm Thanh Nhựt

(6) TS. Nguyễn Thanh Tuấn


Khoa Kỹ thuật giao thông