PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY
Đóng
BÀI VIẾT TIẾNG VIỆT

STT

Tác giả

Tên bài viết

1

TS. Nguyễn Văn Tuấn - Trường ĐHSP Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh

- Tài liệu học tập về phương pháp dạy học theo hướng tích cực

2

Bản tin ĐHQGHN giới thiệu 9 nguyên tắc “vàng” trong giảng dạy đại học

- 9 nguyên tắc “vàng” trong giảng dạy đại học 

3

Nguyễn Thành Hải, Phùng Thúy Phượng, Đồng Thị Bích Thủy - TT Nghiên Cứu Cải Tiến Phương Pháp Dạy và Học Đại học - Trường ĐH Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Tp.HCM

- Giới thiệu một số phương pháp giảng dạy cải tiến giúp sinh viên học tập chủ động và trải nghiệm, đạt các chuẩn đầu ra theo CDIO

4

PGS.TS. Trần Thanh Ái - ĐH Cần Thơ (tham luận tại Hội nghị toàn quốc tổ chức tại Đại học Sài Gòn, 5/2010, tr 42-53)

- Đào tạo theo hệ thống tín chỉ: Các nguyên lý, thực trạng và giải pháp

5

TS. Lê Văn Hảo - Trường ĐHNT

 

- Bảy nguyên tắc dạy tốt ở đại học

- Phương pháp dạy học dựa trên vấn đề

- Sổ tay Phương pháp giảng dạy và đánh giá 2010

- Bài giảng lớp nghiệp vụ sư phạm cơ bản 2011

- Bài giảng lớp Bổ túc nghiệp vụ sư phạm 2011

- Khác biệt giữa đào tạo theo tín chỉ và niên chế

- Tóm tắt 10 phương pháp giảng dạy

- Phương pháp NCKH - XHNV (2015)

- Chương trình GDHP: Phương pháp NCKH (2015)

- Học tập ở bậc Đại học (T10.2015)

Bài giảng Vật lý B (T9.2016) 

- Đề cương chi tiết học phần Vật lý B (T9.2016)

- Nâng cao kỹ năng và hiệu quả thuyết trình

- Chương trình GDHP: Phương pháp NCKH (2016)

6

TS. Hoàng Ngọc Vinh và nhóm tác giả

- Hướng dẫn dạy và học đại học

7

TS. Nguyễn Văn Tuấn

- Lý luận dạy học

8

Trường Đại học KHXHNV - ĐH Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

Kỷ yếu Hội thảo đổi mới PPGD theo học chế tín chỉ

9

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

- Các phương pháp giảng dạy tích cực

10

Ngô Tứ Thành, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (Nguồn:Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, KHXH&NV 24, 2008)

- Giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy ở các Trường đại học ICT hiện nay

11

Khoa Điện-Điện tử - Trường ĐHNT

- Kỷ yếu Hội thảo – Phần Phương pháp giảng dạy

 12 TS. Lê Văn Hảo - TS. Nguyễn Thị Minh Khánh
Phương pháp NCKH (dùng cho sinh viên khối ngành Xã hội nhân văn)

BÀI VIẾT TIẾNG ANH

STT

Tác giả

Tên bài viết

1

- How to teach large classes (1)

- How to teach large classes (2)

- How to teach large classes (3)

- How to teach large classes (4)

- How to teach large classes (5)

- How to teach large classes (6)

- How to teach large classes (7)

- How to teach large classes (8)

2

Barbra Kerns, Souhail Elhouar, Mary Jane Sterling, …

- Principles for good teaching

3

Heather Fry, Steve Ketteridge and Stephanie Marshall

- Handbook for teaching & learning

4

John Biggs

- Teaching for quality learning

5

Leo Jones

- Student-centered classrooms

6

Richard M. Felder and Rebecca Brent

- How to improve teaching qualiity

7

Robin Millar

- Practical work for teaching

8

Tiberius and Tipping

- Twelve principles of effective teaching and learning

9

Michigan State University

- Handbook for teachers_MSU

10

The University of Wisconsin-Madison

- Strategies for teaching

11

York University, Toronto, Canada

- Teaching assisstant handbook

12

The University of Queensland, Autralia

- Guidelines for lecturing

13

Lauren Pivnick, Jennifer Franklin, Micheal Theall

- Handbook for teachers

14

www.schoolnet.org.za/conference/sessions/ks/pbl/.../BIE_PBLintro.pdf

- Introduction to Project-based learning

15

Stanford University

- PBL at Stanford

- Case study at Stanford

16

The University of New Mexico

- PBL Handbook

17

Maggi Savin-Baden

- PBL-untold stories

18

The Center for Place-based learning and Community Engagement

- Place-based learning

19

Bernard M. Gordon

- Project based learning in UK

20

John W. Thomas

- Research on Project-based learning

21

Sim Heng Chye, Matthew; Wee Keng Neo, Lynda; Kek Yih Chyn, Megan

- Role of tutor in PBL

22

Vicki L. Golich, Mark Boyer, Patrice Franko, Steve Lam Y

- The ABCs of Case teaching

23

The Online learning centre

- Case writing manual