Đóng

Phòng Đảm bảo Chất lượng và Thanh tra
Đóng

Tin tức Sự kiện
Đóng
Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo  
THÔNG BÁO V/v Tổ chức sinh hoạt học thuật cấp Bộ môn (số 602/TB-ĐHNT ngày 12/10/2015)Nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ môn trong sinh hoạt chuyên môn, Nhà trường yêu cầu các Bộ môn tiến hành tổ chức sinh hoạt học thuật (SHHT) theo các yêu cầu sau đây: 13/10/2015 10:29:45 SA
Lịch công tác  
Tháng 12/2016 - Nghỉ Tết Dương lịch: Khối quản lý: 31/12/2016-02/01/2017. Khối giảng dạy: 01-02/2017** 06/12 (7g30): Hội nghị về đào tạo ở các bộ môn Toán, Lý, Hóa. ** 14/12 (14g00): Hội nghị về thực hành Hóa đại cương. ** 17-18/12: Tuyển sinh đợt II hệ vừa làm vừa học năm 2016. ** 23/12 (14g00): Họp giao ban công tác sinh viên. ** 30/12 (7g30): Họp giao ban công tác tháng. 15/12/2016 11:20:40 SA
Thông tin về GDĐT - Thanh tra  
Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra nội bộ năm học 2016-2017 đối với các CSGDĐH, trường CĐSPThực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2016 - 2017 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm (gọi chung là trường) như sau: 02/11/2016 2:34:23 CH
Hội thảo - Thảo luận  
Nâng tầm văn hóa tổ chức: Yếu tố then chốt để phát triển bền vững hoạt động đảm bảo chất lượng trường đại họcTS. Lê Văn Hảo - Tham luận trình bày tại Hội thảo "Đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục: Con đường hội nhập quốc tế" do Đại học Quốc gia Tp.HCM tổ chức ngày 14/11/2014. 29/12/2014 4:54:41 CH
Tin tức  
THÔNG TƯ Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.Số: 04/2016/TT-BGDÐT ngày 14 tháng 3 năm 2016. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học. 16/03/2016 4:54:39 CH