Đóng

Phòng Đảm bảo Chất lượng và Khảo thí
Đóng

Tin tức Sự kiện
Đóng
Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo  
Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Trường, chủ đề: Phát triển và thực hiện chương trình giáo dục đại cương. Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nói chung, chất lượng chương trình giáo dục đại cương của trường nói riêng, Hiệu trưởng thông báo tổ chức Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo cấp Trường, chủ đề: Phát triển và thực hiện chương trình giáo dục đại cương. 18/05/2017 8:40:34 SA
Lịch công tác  
Lịch công tác tháng 10/2017** 02/10 (7h00): Lễ Kỷ niệm 58 năm Ngày Truyền thống và Khai giảng năm học 2017-2018. ** 07/10 (8g00): Tập huấn giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành. ** 10/10 (14h00): Họp Ban Chế độ. ** 17/18/10: Hội thảo đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn 2.0. ** 25/10 (14g00): Họp giao ban công tác SV. ** 27/10 (7h30): Hội nghị CBVC năm học 2017-2018. ** 31/10 (7g30): Họp giao ban công tác tháng. 09/10/2017 7:59:51 SA
Thông tin về GDĐT - Thanh tra  
Hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra nội bộ năm học 2016-2017 đối với các CSGDĐH, trường CĐSPThực hiện Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục; căn cứ Thông tư số 51/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra trong cơ sở giáo dục đại học, trường trung cấp chuyên nghiệp, Bộ GDĐT hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2016 - 2017 đối với cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm (gọi chung là trường) như sau: 02/11/2016 2:34:23 CH
Hội thảo - Thảo luận  
Nâng tầm văn hóa tổ chức: Yếu tố then chốt để phát triển bền vững hoạt động đảm bảo chất lượng trường đại họcTS. Lê Văn Hảo - Tham luận trình bày tại Hội thảo "Đảm bảo chất lượng và đánh giá chất lượng cấp cơ sở giáo dục: Con đường hội nhập quốc tế" do Đại học Quốc gia Tp.HCM tổ chức ngày 14/11/2014. 29/12/2014 4:54:41 CH
Tin tức  
Thông tư Quy định thời hạn bảo quản tài liệu chuyên môn nghiệp vụ của ngành Giáo dục 12/10/2017 3:58:31 CH