Chi tiết thông báo
Đóng

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN - SINH VIÊN ĐĂNG KÝ THAM GIA CHIẾN DỊCH HỖ TRỢ CÔNG TÁC HƯỚNG NGHIỆP TUYỂN SINH NĂM 2015
30/01/2015 9:46:41 CH

Hiện tại, BTC vẫn còn cho SV tiếp tục đăng ký tham gia Chiến dịch đến hết ngày 01/02.

Sinh viên đăng ký bằng hình thức liên hệ với các nhóm đã có sẵn (chi tiết trong file đính kèm).

Nhóm trưởng sẽ lập danh sách nhóm và nộp (bản in) cho BTC trong sáng 02/02 tại VP Đoàn Trường.

Danh sách SV đã đăng ký (tải tại đây)
Danh sách nhóm - Nhóm trưởng in và nộp cho BTC (tải tại đây)