Chi tiết thông báo
Đóng

Chiến dịch tình nguyện “Sinh viên Trường Đại học Nha Trang đồng hành cùng kỳ thi THPT quốc gia năm 2015”
08/06/2015 4:42:46 CH

Nhằm hỗ trợ Nhà trường trong công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia 2015; tạo điều kiện và hỗ trợ thí sinh từ Phú Yên và các huyện xa của Tỉnh Khánh Hòa về thủ tục, chỗ ăn, ở và đi lại trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015; Đoàn Trường phát động Chiến dịch tình nguyện “Sinh viên Trường Đại học Nha Trang đồng hành cùng kỳ thi THPT quốc gia năm 2015”.

Chi tiết xem thông báo đính kèm

Mọi thông tin liên quan, vui lòng liên hệ văn phòng Đoàn Trường qua số điện thoại 058. 2461.000, emai dtn@ntu.edu.vn hoặc trực tiếp đồng chí Trần Phương Ngọc Tú 0987.837.000.