Giới thiệu Văn phòng mới của Đoàn Trường
Đóng

Trong chương trình hành động nhiệm kỳ 2014 – 2017 của BCH Đoàn thanh niên Trường Đại học Nha Trang  nêu rõ  "Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn gương mẫu, trách nhiệm với công việc, hoạt động Đoàn hướng đến tính chuyên nghiệp”. Chính vì lẽ đó, từ những tháng đầu tiên của nhiệm kỳ mới, bên cạnh tiếp tục duy trì các hoạt động tình nguyện, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao BCH Đoàn Trường Đại học Nha Trang còn xây dựng Văn phòng làm việc khang trang, sạch sẽ và thoáng mái, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho cán bộ chủ chốt công tác cũng như phục vụ cho các cuộc họp triển khai công việc.


Trong nhiệm kỳ này, văn phòng Đoàn thanh niên đã được chuyển từ dãy nhà đá
(cạnh Trung tâm Công nghệ Phần mềm cũ)  đến dãy nhà hiệu bộ. Diện tích văn phòng rộng khoảng 60m2, được chia thành 2 khu vực. Khu vực 1 là vị trí làm việc của bí thư và phó bí thư. Khu vực 2 là nơi để họp và tiếp khách. Ngoài ra, văn phòng còn được đầu tư thêm hệ thống quạt, máy in, bình nấu nước…

Văn phòng Đoàn Trường Đại học Nha Trang

 

Khu vực tiếp khách và các trang thiết bị phục vụ công tác

  

Khư vực làm việc của Bí thư, phó bí thư, thư ký

Khu vực họp triển khai kế hoạch công tác


Những đổi mới thiết thực của BCH Đoàn Trường Đại học Nha Trang việc xây dựng nơi công tác hứa hẹn sẽ là tiền đề nuôi dưỡng, đào tạo những cán bộ Đoàn chất lượng, phục vụ tốt cho công tác Đoàn và hướng đến tính chuyên nghiệp
.
  
Chi tiết thông báo
Đóng
  
Video
Đóng
  
Liên Kết
Đóng 

 

 

  
Đang diễn ra
Đóng
  
Thông Tin Người Quản Trị Trang Web
Đóng