Thông báo
Đóng
30/11/2012 8:31:20 CH

Thông báo về web site mới của Đoàn trường25/03/2012 11:59:28 SA


Xem tiếp
  
Liên Kết
Đóng 

 

 

  
Enter Title
Đóng

 

TỔNG HỢP BẰNG KHEN, GIẤY KHEN, GIẢI THƯỞNG

 2010 - 20141.     TẬP THỂ

Cấp

Hình thức

Tập thể

Lý do

TW Đoàn

Bằng khen

Đoàn Khoa Kinh tế

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2012 - 2013

Bằng khen

Đoàn Khoa KTTC

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 - 2014

Tỉnh Đoàn

Bằng khen

Đoàn Khoa Kinh tế

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác hè và phong trào Thanh niên tình nguyện hè năm học 2012

Bằng khen

Đoàn Khoa Kinh tế

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2012 – 2013

Bằng khen

Đoàn Viện CNSH & MT

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010 - 2012

Bằng khen

Đoàn Khoa CNTP

Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010 - 2012

Bằng khen

Đoàn Khoa Xây Dựng

Bằng khen: Đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học năm học 2013-2014

Bằng khen

Đội tình nguyện khoa Xây Dựng

Bằng khen: Đạt thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học năm học 2012-2013

Tỉnh ủy

Bằng khen

Đội tình nguyện khoa Xây Dựng

Bằng khen : Hoàn thành sơ kết 03 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2012-2014.


2.   CÁ NHÂN

Cấp

Hình thức

Cá nhân

Lý do

TW Đoàn

Bằng khen

Trần Phương Ngọc Tú – Phó Bí thư Đoàn Khoa Kinh tế

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2012 - 2013

Bằng khen

Hoàng Gia Trí Hải – Bí thư Đoàn Khoa Kinh tế

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 - 2014

Bộ GD&ĐT

Bằng khen

Nguyễn Thị Luyến – UV. BTV Đoàn Khoa Kinh tế

Đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác "Vì sự tiến bộ của phụ nữ" giai đoạn 2006-2010

Tỉnh Đoàn

Bằng khen

Trần Phương Ngọc Tú – Phó Bí thư Đoàn Khoa Kinh tế

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác hè và phong trào Thanh niên tình nguyện hè năm học 2012

Bằng khen

Hoàng Gia Trí Hải – Bí thư Đoàn Khoa Kinh tế

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2014

Bằng khen

Trần Phương Ngọc Tú – Phó Bí thư Đoàn Khoa Kinh tế

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2014

Bằng khen

Nguyễn Thị Luyến – UV. BTV Đoàn Khoa Kinh tế

Đạt thành tích xuất sắc công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm 2012

Bằng khen

Nguyễn Thị Luyến – UV. BTV Đoàn Khoa Kinh tế

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2011

Bằng khen

Nguyễn Phúc Toàn - Phó Bí thư Đoàn Khoa KTTC

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2014

Bằng khen

Vũ Ngọc Chiên – Bí thư Đoàn Khoa Cơ khí

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2014

Bằng khen

Lê Văn Kỳ – Phó Bí thư Đoàn Khoa Cơ khí

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2014

Nguyễn Thị Nghiêm Thùy – Đoàn Viện KH&CN KTTS

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2014

Lê Thị Hồng Điểm – Đoàn Viện KH&CN KTTS

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2014

Danh hiệu

Vũ Ngọc Chiên – Bí thư Đoàn Khoa Cơ khí

Đạt danh hiệu “Người thợ trẻ, giỏi năm 2013”

Danh hiệu

Nguyễn Văn Định – Bí thư Đoàn Khoa Cơ khí

Đạt danh hiệu “Người thợ trẻ, giỏi năm 2013”

Bằng khen

Nguyễn Thị Như Quỳnh  - UV.BCH Đoàn Khoa KTTC

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2014

Bằng khen

Trịnh Tô Hoàng Dương – Phó Bí thư Đoàn Viện CNSH & MT

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2014

Bằng khen

Nguyễn Thành Chung – UV. BCH Đoàn Viện CNSH & MT

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2012 - 2014

Bằng khen

Lê Thanh Nhân – UV. BCH Đoàn Khoa CNTP

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2010

Bằng khen

Nguyễn Thị Minh Tùy (Đoàn Khoa CNTP)

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010 - 2012

Bằng khen

Nguyễn Thị Thùy Đoan (Đoàn Khoa CNTP)

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2010 - 2012

Bằng khen

Nguyễn Hữu Mạnh – Đoàn Khoa KTTC

Bí thư Đoàn cơ sở xuất sắc năm 2011

 

Bằng khen

Hồ Chí Hận –Bí thư Đoàn Khoa

Đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2013 – 2014

TW HSV

Danh hiệu

Ngô Thành Sơn - Ủy viên BCH Đoàn Khoa Kinh tế

Danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp TW

 

Danh hiệu

Phạm Thị Phương - Ủy viên BCH Đoàn Khoa Kinh tế

Danh hiệu  Sinh viên 5 tốt cấp TW

 

Giải thưởng

Nguyễn Thị Luyến – UV. BTV Đoàn Khoa Kinh tế

Sao Tháng Giêng năm học 2010-2011

Huyện Đoàn Vạn Ninh

Giấy khen

Hồ Chí Hận –Bí thư Đoàn Khoa

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong Chiến dịch “Mùa hè xanh năm 2014”