Trường ĐH Nha Trang: top 15 trường ĐH có khuôn viên “xanh” đẹp nhất Việt Nam
Trường ĐH Nha Trang: top 15 trường ĐH có khuôn viên “xanh” đẹp nhất Việt Nam

Kết quả tổng hợp dựa trên tiêu chí: xanh nhất, rộng nhất, độc đáo nhất, nên thơ nhất và được đánh giá cao trên các diễn ...

Trao quyết định khen thưởng các cấp cho 12 tập thể, cá nhân

Ngày đăng: 06-03-2017 / Đăng bởi: hung h
Công bố, trao quyết định khen thưởng và tổ chức đối thoại giữa Hiệu trưởng với cán bộ viên chức.

Ngày 01/3/2017, Nhà trường đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định khen thưởng các cấp cho 7 tập thể, 5 cá nhân vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác, trong đó:

1. Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 4 giảng viên: Nguyễn Thành Cường, Lê Văn Hảo, Trần Văn Hùng, Nguyễn Thắng Xiêm.

2. Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm học 2015 - 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 5 năm tập thể: Khoa Công nghệ Thực phẩm, Khoa Kỹ thuật Giao thông, Khoa Kinh tế, Khoa Xây dựng, Viện Nghiên cứu Chế tạo tàu thủy.

3. Giấy khen của Đảng ủy Nhà trường cho 2 tập thể, 1 cá nhân: Chi bộ Khoa Khoa học Chính trị, Chi bộ Khoa Công nghệ Thực phẩm, đồng chí Vũ Ngọc Bội.

Hiệu trưởng Trang Sĩ Trung trao khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bí thư Đảng ủy Khổng Trung Thắng trao khen thưởng của Đảng ủy

Trong sáng cùng ngày, Hiệu trưởng đã đối thoại với toàn thể CBVC về các mặt hoạt động của Nhà trường.

Tại buổi đối thoại, Hiệu trưởng và lãnh đạo các đơn vị chức năng đã báo cáo kết quả thực hiện các ý kiến trao đổi, góp ý của CBVC trong học kỳ I, năm học 2016 - 2017 và những nội dung công tác trọng tâm của học kỳ II. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại buổi đối thoại và kế hoạch công tác năm học, Hiệu trưởng đã kết luận một số vấn đề quan trọng như: tiếp tục công tác rà soát cơ cấu tổ chức và hoàn thiện bộ máy lãnh đạo, quản lý các cấp trong Trường nhiệm kỳ mới; Triển khai hiệu quả hơn nữa công tác hướng nghiệp, tuyển sinh các bậc, hệ đào tạo; Tập trung nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu của xã hội; Xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể để tiến tới tự chủ Nhà trường…

Đây là buổi đối thoại lần thứ tư giữa Hiệu trưởng với CBVC (tổ chức 6 tháng 1 lần). Qua đối thoại, các vấn đề lớn của Nhà trường đã được thảo luận dân chủ với nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết để xây dựng Trường. Thực tiễn cho thấy, tổ chức đối thoại không chỉ là việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, mà là diễn đàn để CBVC trao đổi, thảo luận, hiến kế nhằm phát huy ưu điểm, thế mạnh và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, qua đó thúc đẩy sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.