Enter Title
Minimize

Hội thảo Diễn đàn thức ăn khu vực RAF 11 (9/2019)

Hội thảo quốc tế “Phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, và tinh thần doanh nhân” (8/2019)

Hội thảo quốc tế “Công nghệ sinh học và môi trường 2019 (7/2019)

Tập huấn Phương pháp viết đề cương dự án xin tài trợ quốc tế (6/2019)

Tổ chức thành công Hội thảo và khóa đào tạo ngắn hạn tại Anh Quốc (5/2019)

Hội thảo Việt Hàn về “Toàn cầu hóa và phát triển bền vững: Quan điểm xã hội, kinh tế và văn hóa từ Hàn Quốc và Việt Nam” (1/2019)

Hội thảo quốc tế về ứng dụng công nghệ vi nang trong thực phẩm, dinh dưỡng, nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi (7/2017)

Hội thảo quốc tế về thu nhận và ứng dụng các sản phẩm giá trị gia tăng từ phế liệu tôm (3/2017) 

Hội nghị quốc tế về di truyền và bảo tồn tại Đồng bằng sông Cửu Long (3/2017) 

Hội thảo kỹ thuật hóa học Việt Hàn (2/2017)

Hội thảo quốc tế về ứng dụng công nghệ vi nang trong thực phẩm, dinh dưỡng nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi (7/2017) 

Diễn đàn thương mại thủy sản quốc tế (8/2017) 

Hội thảo quốc tế về biển Đông (8/2016)

Hội thảo Việt Nam - Đài Loan 2016 (4/2016)

Hội thảo Công nghệ sinh học biển (6/2015)

Hội thảo RAF 6 (9/2014)

Hội thảo quốc tế về công nghệ vi nang (3/2014)

Hội thảo khoa học với trường đại học quốc gia Busan - Hàn Quốc (2/2014)

Hội thảo quốc tế Tận dụng phế liệu và phụ phẩm trong chế biến thủy sản - Cơ hội và thách thức (12/2013)

Hội thảo quốc tế Việt Nam - Đài Loan (5/2012)

Hội thảo Chitin và Chitosan Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (8/2011)