Enter Title
Minimize

Hội thảo "Công nghệ Kỹ thuật hiện đại ngành Kỹ thuật Xây dựng" (6/2019)

Hội thảo đa dạng sinh học và bảo tồn tại Trường ĐH Nha Trang (5/2019)

Hội thảo "Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cố vấn học tập" (3/2019)

Hội thảo khoa học “Lý luận và tiêu chí đánh giá phát triển nguồn nhân lực du lịch Khánh Hòa trong bối cảnh hội nhập quốc tế" (11/2017)

Hội thảo bệnh trên tôm nuôi và biện pháp phòng trị (7/2017)

Hội thảo khung trình độ quốc gia Việt Nam và phát triển chương trình đào tạo đạo đại học (6/2017)

Hội thảo về bè du lịch bằng vật liệu composite (6/2017)

Hội thảo phát triển và thực hiện chương trình giáo dục đại cương (5/2017)

Hội thảo Năng lực cạnh tranh của thủy sản Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế (12/2016)

Hội thảo Khoa học công nghệ và thông tin truyền thông (ICT - 12/2016)

Hội thảo phương pháp giảng dạy tiếng Anh (12/2016)

Hội thảo thực hiện đề án ngoại ngữ quốc gia (11/2016)

Hội nghị khoa học toàn quốc về vật liệu composite (8/2016)

Hội thảo đổi mới phương pháp giáo dục đào tạo (6/2016)

Hội thảo về phát triển giáo dục giai đoạn 2015-2020 (6/2016)

Hội thảo phát triển công tác đoàn viên, thanh niên (01/2015)

Hội thảo thái độ, kiến thức, kỹ năng của sinh viên và yêu cầu của doanh nghiệp xây dựng (11/2014)

Hội thảo 45 năm thực hiện di chúc Hồ Chí Minh (12/2014)

Hội thảo thái độ, kiến thức, kỹ năng của sinh viên và yêu cầu của doanh nghiệp xây dựng (11/2014)


Tọa đàm Thúc đẩy khoa học công nghệ và đào tạo bồi dưỡng cán bộ đầu đàn, đầu ngành (5/2014)

Tập huấn Phòng tránh và kiểm soát độc tố nấm mốc trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi (9/2014)

Hội nghị Khoa học vì sự phát triển bền vững của  nghề cá (9/2014)

Hội thảo về công nghệ máy nén Bitzer (6/2013)