Nội dung thông báo
Đóng

Thông báo tổ chức buổi nói chuyện chuyên đề
03/03/2017 2:42:30 CH

          Ngày 10/3/2017 Trường Đại học Nha Trang mời GS Phạm Việt Hưng, chuyên gia nổi tiếng về triết học đến trao đổi và trình bày chuyên đề triết học với chủ đề “Từ Darwin đến Godel – con đường thế giới quan đúng đắn”.

Thông tin bài thuyết trình của GS có thể tham khảo tại trang web dưới đây:
https://viethungpham.com/2017/02/21/from-darwin-to-godel-tu-darwin-toi-godel/

Thời gian: 15:30 ngày 10/03/2017.

Địa điểm: Hội trường số 1.

Kính mời cán bộ, giáo viên, sinh viên quan tâm đến dự.