Nội dung thông báo
Đóng

Thông báo học bổng chính phủ Indonesia 2017
12/04/2017 2:58:24 CH

Chính phủ nước Cộng hòa Indonesia trao tặng học bổng Kemitraan Negara Berkembang/ Học bổng cho các Quốc gia đang phát triển (KNB) cho 135 sinh viên đến từ các Quốc gia đang phát triển để theo học chương trình Thạc sỹ tại một trong 16 trường Đại học tại Indonesia.
YÊU CẦU
1. Có độ tuổi tối đa là 35 tuổi.
2. Có bằng cử nhân để đăng ký chương trình thạc sỹ.
3. Có điểm thi TOEFL / IELTS / Chứng chỉ Thông thạo Anh ngữ khác 500 / 5.0 hoặc tương đương.
4. Hoàn thành mẫu đăng ký trực tuyến tại http://www.knb.ristekdikti.go.id/
5. Ký vào biên bản được cung cấp bởi cơ quan quản lý Học bổng KNB cho các ứng viên trước khi khởi hành tới Indonesia.
THỦ TỤC
1. Tải thư mời tham gia trên trang web Học bổng KNB
2. Nộp các giấy tờ theo yêu cầu của Đại sứ quán Indonesia bằng email để lấy thư giới thiệu:
 • Thư mời
 • Hộ chiếu
 • Chứng chỉ /văn bằng (bằng tiếng Anh)
 • Bảng điểm (bằng tiếng Anh)
 • Lý lịch (CV)
Gửi tài liệu đã được scan tới kbri.hanoi@gmail.com
Tiêu đề: KNB Scholarsip 2017 (Tên của ứng viên)
Các giấy tờ phải được gửi tới Đại sứ quán Indonesia trước ngày 12 tháng 5 năm 2017.

3. Đăng ký và hoàn thành đơn đăng ký trực tuyến tại http://www.knb.ristekdikti.go.id/ trước ngày 30 tháng 5 năm 2017 bằng cách đính kèm các tài liệu như sau:

 • Thư giới thiệu của Đại sứ quán Indonesia tại Hà Nội.
 • Thư giới thiệu của cơ quan chính phủ/ tổ chức
 • Hai thư giới thiệu của trường
 • Bản scan Hộ chiếu (Chỉ trang thông tin cá nhân)
 • Bản scan của Bằng cử nhân và bảng điểm học thuật (bằng tiếng Anh)
 • Bản scan Chứng chỉ TOEFL/IELTS/ Chứng chỉ thông thạo Anh ngữ tối đa 2 năm trở lại.
 • Bản scan giấy khám sức khỏe.
4. Kết quả tuyển chọn được công bố tuyến trên Website Học bổng KNB và / hoặc được thông báo chính thức qua mạng bởi Đại sứ quán Indonesia vào cuối tháng 6 năm 2017.