Nội dung thông báo
Đóng

Thông báo chương trình trại hè sinh viên quốc tế tại Trung Quốc
09/05/2017 11:15:27 SA

Căn cứ thư mời tham dự trại hè sinh viên quốc tế của Đại học Quảng Tây, Trung Quốc năm 2017, Trường Đại học Nha Trang thông báo như sau:

1.       Tên trại hè: Trại hè trải nghiệm văn hóa Trung Quốc tại Đại học Quảng Tây năm 2017 dành cho sinh viên các nước ASEAN (2017 Quangxi University’s experiencing Chinese camp for students from ASEAN countries) Chương trình dự kiến đính kèm.

2.       Đối tượng: sinh viên, học viên các khoa/viện

3.       Thời gian: ngày 4-10/6/2017 (1 tuần, không bao gồm đi lại trong nước)

4.       Địa điểm: Đại học Quảng Tây, thành phố Nam Ninh, Trung Quốc

5.       Số lượng tham dự: 30 sinh viên/học viên

6.       Điều kiện tham gia: có sức khỏe tốt, thành tích học tập tốt, có khả năng giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Trung, có hộ chiếu còn giá trị ít nhất 6 tháng

7.       Chi phí:

            Đại học Quảng Tây hỗ trợ: chi phí tham dự trại hè, chỗ ở, chi phí đi lại nội địa, chi phí tham quan

            Đối tượng tham gia đóng góp chi phí đi lại quốc tế (đến cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn) visa và ăn uống, tối thiểu dự kiến như sau:

TT

Hạng mục

Đơn giá (đồng)

Số lượt

Thành tiền

1

Phí visa

400.000

1

400.000

2

Bảo hiểm quốc tế

500.000

1

500.000

3

Đi lại (ôtô)

1.000.000

2

2.000.000

4

Đi lại máy bay tới HN + ôtô ra cửa khẩu

2.000.000

2

4.000.000

5

Ăn uống

150.000

10

1.500.000

6

Tổng cộng

4.400.000 (nếu đi ôtô)

6.400.000 (nếu đi máy bay+ ôtô)

Sinh viên/học viên đăng ký tham gia vui lòng gửi thông tin đăng ký theo mẫu về địa chỉ dea@ntu.edu.vn trước ngày 18/5/2017.