Nội dung thông báo
Đóng

Thông báo quỹ học bổng đổi mới sáng tạo
31/05/2017 3:26:15 CH

Quỹ học bổng 1000 Thủ lĩnh Đổi mới Sáng tạo Khóa 2 và Khóa 3

khóa 2 từ ngày 14/6 đến 16/06, khóa 3 từ ngày 28 tới 30/06

Khóa học kéo dài ba ngày nhằm trang bị những nguyên tắc, kỹ năng, công cụ căn bản của đổi mới sáng tạo cho các bạn trẻ trong doanh nghiệp,  cộng đồng và startup . Chương trình được thành lập bởi ba đơn vị  Đại Học Việt Đức- VGU, Đại Học Nguyễn Tất Thành – NTTU , Tổ Chức Kết Nối Giao Thương Vietnam Business Matching –VBM bảo trợ bởi SIHUB thuộc Sở Khoa Học Công Nghệ TP.

Khóa học lần thứ nhất đã thành công và bế giảng vào ngày 19/05/2017 tại SIHUB. Trong tháng 6 , sẽ có hai khóa 2 và 3 chương trình  1000 thủ lĩnh đổi mới sáng tạo vào ngày 14-15-16 và ngày 28-29-30. Mỗi khóa học sẽ có 20 suât học bổng dành cho các bạn trẻ tại TP HCM. 

Đối tượng nhận học bổng

Các bạn trẻ đang và sẽ startup, các bạn trẻ lãnh đạo câu lạc bộ và các cộng  đồng tại các trường đại học, cao đẳng, các bạn trẻ công tác tại hội sinh viên, đoàn thanh niên, các cán bộ nhà nước thuộc sở ban ngành liên quan tới các hoạt động sáng tạo và đổi mới, Đặc biệt các bạn thuộc diện trên tại các tỉnh thành trên cả nước tham gia sẽ được ưu tiên. 

HÌnh thức học bổng

Cấp học bổng chương trình đào tạo ba ngày trị giá 3.000.000 đồng- 100 % – Chương trình hiện tại tài trợ bởi SIHUB, VGU, NTTU và VBM.  

Số lượng học bổng

20 học bổng / 1 khóa đào tạo  

Cách thức ứng tuyển học bổng

Các ứng viên vui lòng gửi CV và thư ứng tuyển nêu rõ  lý do ứng tuyển học bổng và các hoạt động cộng đồng tới email: minh_cia@yahoo.com số điện thoại: 0869948072 , Thầy Minh

Link đăng ký:  http://bit.ly/thulinhdoimoisangtao 

Tiêu chí nhận học bổng

Tiêu chí:

01- Quyết tâm của cá nhân

02- Các hoạt động cộng đồng

03- Khả năng nhân rộng và thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại cộng đồng của bạn

Thông tin chương trình học

Những giá trị nhận được từ chương trình

1.       Kích hoạt và phát triển các năng lực đổi mới sáng tạo trong bản thân các bạn.

2.       Biết cách áp dụng các công cụ để đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp làm việc, trong start up, cộng đồng, và trong cuộc sống của các bạn.

3.       Thúc đẩy đổi mới sáng tạo tại cộng đồng bạn đang hoạt động xây dựng hình ảnh lãnh đạo và thương hiệu cá nhân của chính bạn.

4.       Gắn kết và tham gia nhiều hoạt động sau khóa học từ hệ sinh thái Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo trong và ngoài nước

Nội dung Bootcamp huấn luyện 3 ngày ( khóa 2 từ ngày 14/6 đến 16/06, khóa 3 từ ngày 28 tới 30/06)

•         Ngày 1: Phát hiện cơ hội đổi mới sáng tạo

•         Ngày 2: Phát triển và đánh giá tính khả thi ý tưởng Đổi mới sáng tạo

•         Ngày 3: Tâm thế thủ lĩnh Đổi mới sáng tạo