Nội dung thông báo
Đóng

Thông báo học bổng Fulbright 2018
18/08/2017 8:51:54 SA

Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam - Chương trình Fulbright tại Việt Nam đang tuyển chọn ứng viên là người Việt Nam cho các chương trình học bổng sau:

- Chương trình Học giả Fulbright Việt Nam năm học 2018-2019 (hạn nộp hồ sơ ngày 15-10-2017)

- Chương trình học giả US-ASEAN năm học 2018-2019 (hạn nộp hồ sơ ngày 27-10-2017)

Thông báo chương trình như kèm theo. Các chi tiết khác có trên Website: https://vn.usembassy.gov/education-culture/grants-and-scholarship-opportunities/