Nội dung thông báo
Đóng

Thông báo khóa đào tạo về nuôi thủy sản
11/09/2017 7:59:28 SA

Trường Đại học Nha Trang phối hợp với Trung tâm nuôi trồng thủy sản Châu Á Thái Bình Dương tổ chức khóa đào tạo đề nuôi thủy sản tại Trường Đại học Nha Trang từ ngày 29/10 đến 9/11. Miễn phí tham dự đối với học viên, cán bộ của Trường ĐHNT.
Cán bộ, giáo viên, giảng viên quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết tại địa chỉ:
https://enaca.org/?id=915&title=first-regional-training-course-on-culture-based-fisheries