Nội dung thông báo
Đóng

Thông báo cuộc thi Green-Talents - do Đức tài trợ
18/04/2018 7:59:48 SA

Trung tâm Thông tin DAAD tại TP.HCM  thông báo về Cuộc thi „Green-Talents“ dành cho các nhà khoa học trẻ trong lĩnh vực phát triển bền vững do Bộ Giáo Dục và Nghiên cứu liên bang Đức (BMBF) tổ chức.
Các em sinh viên quan tâm cuộc thi có thể đăng ký tại trang web www.greentalents.de để tìm hiểu thêm thông tin về cuộc thi này hoặc tờ rơi đính kèm
Hạn nộp hồ sơ là: 23.05.2018