Nội dung thông báo
Đóng

Thông báo học bổng thạc sĩ của chính phủ Nhật Bản (JDS)
23/08/2018 8:22:53 SA


Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông báo số 17/TB-HTQT về việc tuyển sinh đi học Thạc sĩ ở Nhật Bản theo Chương trình học bổng Phát triển nguồn nhân lực cho Việt Nam (JDS) năm 2018 - Niên khóa 2019-2021.
Đối tượng dự tuyển:
- Viên chức, giảng viên đang công tác tại Trường, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc trong thời gian đang bị cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý kỷ luật; 
- Đủ sức khỏe đi học tại nước ngoài, có ít nhất 02 năm làm việc toàn thời gian trong các cơ quan nhà nước (trong đó có ít nhất 06 tháng làm việc toàn thời gian tại Trường có đóng bảo hiểm xã hội);
- Từ 24 đến 39 tuổi tính đến ngày 01/4/2019;
- Tốt nghiệp đại học hệ chính quy tại các trường đại học của Việt Nam hoặc nước ngoài;
- Được Nhà trường phê duyệt (trình tự thủ tục theo QĐ số 717/QĐ-ĐHNT ngày 15/6/2018 của Hiệu trưởng) cho tham dự khóa học thạc sĩ trong vòng 2 năm tại Nhật Bản (từ tháng 8/2019 đến tháng 10/2021);
- Cam kết hoàn thành chương trình đào tạo và trở về Trường phục vụ.  
- Ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với công việc hiện tại.

Ứng viên truy cập trang web http://jds-scholarship.org để tìm hiểu thêm chi tiết và tải tài liệu hướng dẫn tuyển sinh, bộ hồ sơ dự tuyển học bổng JDS. Thời hạn nộp hồ sơ: trước 17h ngày 29/10/2018.