Nội dung thông báo
Minimize

Thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại ĐH Kanazawa, Nhật Bản
10/4/2018 9:07:17 AM

Trường Đại học Kanazawa Nhật Bản đang có chương trình trao đổi sinh viên.
Hạn nộp hồ sơ" 31/10/2018 cho các chương trình C,D, E
Hạn nộp hồ sơ 31/01/2019 cho các chương trình  ACD,E 
thông tin chi tiết trong file đính kèm hoặc truy cập trang web:

http://www-isc.ge.kanazawa-u.ac.jp/eg/index.html;  E-mail:st-exch@adm.kanazawa-u.ac.jp).