Nội dung thông báo
Minimize

Thông báo tham dự trại hè tại Thái Lan
11/26/2018 2:30:28 PM

Trường Đại học Hoàng tử Songkla, Thái Lan (PSU) thông báo tổ chức trại hè 2019.
Thời gian: 3 tuần từ ngày 7-27/07/2019.
Chi phí tham dự 1.000USD (xem file đính kèm)
Chương trình trại hè (đính kèm)
PSU sẽ cấp 1 học bổng cho một sinh viên của Trường  trong đó miễn chi phí tham dự (1000USD).
Các sinh viên quan tâm nộp hồ sơ cho phòng Hợp tác Đối ngoại trước ngày 31/12/2018.
ĐT: 0258.2471303; Email: dea@ntu.edu.vn
Hồ sơ gồm: 1 bài luận tiếng Anh, 1 bản chụp hộ chiếu, 1 bản chụp bảng điểm.