Nội dung thông báo
Minimize

Thông báo học bổng Ireland 2019
12/18/2018 2:09:12 PM

Đại Sứ quán Ireland xin thông báo về Chương trình Học bổng của Chính phủ Ireland niên khóa 2019 – 2020 dành cho các ứng viên Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình Chia sẻ Kinh nghiệm Phát triển Ireland – Việt Nam (IDEAS).

Sẽ có tối đa 30 học bổng toàn phần dành cho các ứng viên Việt Nam, bậc học thạc sĩ tại các Trường Đại học và Học viện Công nghệ của Ireland.

Hạn nộp hồ sơ là 12:00 ngày thứ Sáu 11/01/2019.

Xem mẫu đơn và hướng dẫn thủ tục tại trang www.embassyofireland.vn (News & Events).