Nội dung thông báo
Minimize

Thông báo Tổ chức tập huấn về Phương pháp viết Đề cương xin nguồn tài trợ quốc tế
5/16/2019 10:05:21 AM

Nhằm hỗ trợ các Thầy/ Cô / Đơn vị về việc tăng khả năng viết đề cương xin tài trợ quốc tế, Phòng HTĐN sẽ phối hợp Cơ quan Hàn lâm Đức (DAAD) tổ chức một khoá tập huấn với chủ đề: "Proposal writing for International Research Projects".

  • Đối tượng tham gia: các giảng viên, cán bộ trẻ 
  • Thời gian14/6/2019 (cả ngày)
  • Địa điểm: Phòng số 4 (dự kiến)
  • Nội dung và chương trình dự kiến (Xem file đính kèm)
Yêu cầu của khoá tập huấn: người đăng ký tham dự nộp 01 CV khoa học và 01 đề cương dự án cho: hcmc@daadvn.org

Phòng Hợp tác Đối ngoại kính đề nghị các Thầy/Cô/ Đơn vị thông báo cho các đối tượng quan tâm và gửi đăng ký tham dự cho Phòng HTĐN trước 17:00 ngày 25/05/2019.


2019 DAAD Proposal_Writing_Workshop_Nha_Trang_Content.pdf
Call of Application- Proposal Writing workshop IC HCMC 140619 Nha Trang.pdf