Nội dung thông báo
Minimize

Thông báo Chương trình Học bổng Fullbright
2/18/2020 6:05:35 PM

Đại sứ quán Hoa Kỳ thông báo Chương trình Học bổng Fulbright của Chính phủ Hoa Kỳ bao gồm:
- Học bổng Thạc sỹ toàn phần tại Hoa Kỳ năm học 2021-2022
- Học bổng Trợ giảng Tiếng Việt tại Hoa Kỳ
- Chương trình Chuyên gia Fulbright

Thông tin chi tiết của các chương trình học bổng xem thêm tại file đính kèm