Nội dung thông báo
Minimize

Thông báo về các Chương trình hỗ trợ của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF)
2/21/2020 5:38:30 PM

Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) thông báo về các Chương trình hỗ trợ dành cho các trường/viện là thành viên của AUF bao gồm:

1. Chương trình hỗ trợ lưu trú tại Nhà sinh viên Pháp ngữ Paris
    Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2020, 23:00 (giờ Paris)

2. Chương trình hỗ trợ tham dự hội thảo khoa học quốc tế 2020
    Hạn nộp hồ sơ: 10 tuần trước khi diễn ra hoạt động dự kiến (Hoạt động chậm nhất ngày 31/12/2020)

3. Tuyển dự án tổ chức trường hè sinh viên Pháp ngữ
    Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2020

4. Chương trình hỗ trợ tổ chức hội thảo khoa học quốc tế 2020
    Thời hạn đăng ký hỗ trợ: 10 tuần trước khi diễn ra hoạt động dự kiến (Hoạt động chậm nhất ngày 31/12/2020)

Thông tin chi tiết về các chương trình hỗ trợ xem thêm tại file đính kèm